Foreningen Allegrokoret

Foreningen Allegrokoret

Foreningen Allegrokoret varetager korets og medlemmernes interesser

Allegrokorets sangere

Sopraner

Anmari L.              

Birgit G.               
Birgitte C.        
Ida W.                  

Kirsten J.               

Listbeth A. Ø.      
Lisbeth K.             

Lise N.                   

Marianne G.           
Søs L.                      

Alter

Anne L. S.            

Anni Z.                 

Bodil E.                  

Dorte B.                 

Inger H.                Jette H. O.            
Kirsten B. L.        

Kirsten F.              

Lis O.                    Maja K.                 
Rie K.  

Tenorer

Bo J.

Hans P. A.
Inge G.

Marie D.

Basser

Anders A.                     
Finn C.         

Jens P.         
Knud J. N.              
Peter B.                     
Peter R.-E.      
Torben W.