Allegro & Voces

Allegrokoret og Voces Academy

At arbejde med kor er et livslangt projekt. Et kor er en meget kompleks størrelse, som kan blive ved med at give dirigenten spændende udfordringer. Allegrokoret og Voces Academy har i flere år samarbejdet om den fælles læring, der opstår, når en kordirigent stiller sig op foran et kor. Denne læring er netop en gen-sidig proces, da den opstår i rummet mellem kor og dirigent. Den handler om forståelse, opmærksomhed og rummelighed - om at forstå koret i partituret. Til Workshops'ene møder typisk 5-6 kordirigent studerende op, og i løbet af 4-5 timer bliver de udfordret, hjulpet og får styrket deres relation til koret. Workshops'ene ledes kompetent af Peter Hanke, som har mange års erfaring som kordirigent og inden for ledelse.