Foreningen Allegrokoret

Foreningen Allegrokoret

Foreningen Allegrokoret varetager korets og medlemmernes interesser

Korfestival                                  Allegrokoret 7 år!                                           Sankt hans ved søerne                           Davids kirke

Allegrokorets sangere

Sopraner

Anmari L.              

Birgit G.               
Birgitte C.        
Ida W.                  

Kirsten J.               

Listbeth A. Ø.      
Lisbeth K.             

Lise N.                   

Marianne G.           
Søs L.                      

Alter

Anne L. S.            

Anni Z.                 

Bodil E.                  

Dorte B.                 

Inger H.                Jette H. O.            

Kirsten F.              

Lis O.                    Maja K.                 
Rie K.  

Tenorer

Bo J.

Hans P. A.
Inge G.

John D.

Marie D.

Basser

Anders A.                     
Finn C.         

Jens P.         
Knud J. N.              
Peter B.                     
Peter R.-E.      
Torben W.